Missie:

Persoonlijke kwaliteit ontstaat als denken, doen, voelen en geloven hand in hand gaan.
Jam today wil een bijdrage leveren om die integratie te ondersteunen.

De kracht van onze aanpak zit in de drie D’s:

Diepgang:

Alleen datgene wat intens beleefd is krijgt een prominente plek in het bewustzijn. Alleen die ervaringen kunnen het onbewuste wakker maken en nieuwe perspectieven openen. Als coach willen we die diepgang bieden. Diepgang die nooit kan worden afgedwongen, wel toegelaten. De coach zoekt daarom vooral naar bereidheid.

Duurzaam:

Met kleine stapjes gaat het sneller. Snelle successen leiden tot even snelle teleurstellingen. Alles wat geforceerd wordt opgekweekt heeft een geringere kwaliteit. Duurzame verandering ontstaat alleen daar waar we het ontbrekende kunnen toelaten. De coach streeft daarom naar precies de juiste aandacht op het juiste moment.

Doortastend:

Kwaliteit is echtheid. De coach is getraind om je te “zien”. Daar waar kwaliteit soms verscholen zit achter hardnekkige zelfbeelden en schaduwen focust hij/zij voortdurend op die kwaliteit. De coach geeft vertrouwen en is direct en doortastend om je uit te dagen je echtheid te ontvouwen.

 

web analytics