Kwaliteitsinterventies

In overleg met de opdrachtgever ontwikkelen we creatieve quality events die de samenwerking en het leven zelf op een hoger peil brengen. Dit is volledig maatwerk, in co-productie met en afgestemd op de doelen van de opdrachtgever.

Mogelijke thema’s:

Teambuilding;
Toekomstscenarios;
Evaluaties;
Marktcontfrontatie;
Kwaliteitsimpuls.